• MVE
  • hydrotechnika
  • hydroenergetika

O nás

Hydroka

Naše společnost poskytuje poradenské, projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské projekty, přičemž využívá své kvalifikace v oborech stavebního a strojního inženýrství.

Máme dlouholeté zkušenosti a vynikající pověst v plánování, realizaci a řízení vodohospodářských staveb na území celé České republiky i v zahraničí.

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech projektových stupních, tj. dokumentace k územnímu řízení, dokumentaci k vodoprávnímu a stavebnímu povolení, realizační dokumentaci stavby a autorský dozor v oboru malých vodních elektráren i ostatních hydrotechnických staveb.

Projektový tým HYDROKA se vyznačuje úzkou spoluprací specialistů pro obor technologie strojní, elektro  a specialistů  z oboru vodohospodář – stavař.

HYDROKA zajištuje projekty MVE s turbínami HYDROHROM.

HYDROHROM vyrábí a dodává kompletní řadu vodních turbín typu Kaplan, Francis a Pelton, resp. realizuje kompletní dodávky technologického zařízení pro vodní elektrárny. Za dobu svého 20-ti letého působení v oboru dodala firma zařízení pro 390 vodních elektráren, což představuje více jak 579 ks vyrobených vodních turbín. Pro svou kvalitu, technickou úroveň, provozní spolehlivost a účinnost, která je podpořena solidním zákaznickým servisem, nachází výrobky firmy dobré uplatnění na trhu, a to nejen na domácím.

Základní sortiment se skládá z 32 modelů turbín, které pokrývají velmi široké spektrum spádů a průtoků (od 1,5 - 2 m až po 500 m, od 10 l/s po 100 000 l/s). Firma HYDROHROM se specializuje na Malé vodní elektrárny do maximálního výkonu 10 000 kW. Firma nabízí elektrárny "na klíč", projektovou dokumentaci, příslušenství k vodním zařízením - hrabací stroje, kontrolní panely, stavidla, vtoky, servisní služby, údržbu, renovaci a modernizaci starších elektráren a bezplatné poradenské a konzultační služby v oboru výstavby či rekonstrukce vodních elektráren.